Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart · Buku Teks Matematik Tambahan Tingkatan 4 · Add to Wishlist loading. Buku Teks Kubentang Sehelai Peta Tingkatan 4 & 5 · Add to Wishlist Quick View. Form 4. Buku Teks Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 4. RM Add to cart. Jualan Kembali Ke Sekolah Buku Teks & Aktiviti 15%. Semua Buku Terbitan Lain 15%. Semua Buku Terbitan DBP 25%.

Author: Shahn Yozshutaur
Country: Bosnia & Herzegovina
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 16 June 2006
Pages: 305
PDF File Size: 13.8 Mb
ePub File Size: 8.12 Mb
ISBN: 381-1-40834-145-1
Downloads: 84506
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zujora

Unjuran ortografik boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu: Kesemua satah ini bertemu antara satu dengan lain pada sudut tepat. Pandangan ini dinamakan pandangan atas, seperti dalam rajah 4. Asas lukisan kejuruteraan Lukisan kejuruteraan. Sila semak jawapan anda pada maklumbalas untuk memastikan jawapan feks betul.

Untuk membantu menggambarkan objek tersebut bersama — sama ini disertakan lukisan unjuran ortografik itu. Seberapa boleh dimensi yang kejurutwraan diberi pada sesuatu objek hendaklah dikekalkan. Bahagian — bahagian yang kelihatan dari pandangan ini akan diunjurkan menegak ke bawah objek sehingga mencecah satah mengufuk sepertimana yang ditunjukkan oleh anak panah kecil.

Raja Rajah h P5 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n isom isomet etri rik k bagi bagi satu satu bong bongka kah h gaddle. Untuk menjadikan lukisan lykisan sebuah lukisan ortografik, kesemua pandangan tadi akan dibentangkan menjadi satu rataan sahaja. Raja Rajah h P4 menu menunj njuk ukka kan n pand pandan anga gan n isom isomet etri rik k bagi bagi satu satu bong bongka kah h pandu indeks. Prin Prinsi sip buiu unju unjura ran n berp berpus usat at sepe sepert rtii dalam alam raja rajah h 4.

Ini dapat diperhatikan dalam rajah 4. Untuk melukis rupa bentuk objek daripada tiga dimensi kepada dua dimensi kertas lukisan memerlukan satu kaedah khas yang khusus.

Pandangan atas tidak perlu ditetapkan lagi kerana telah jelas berada pada arah atas objek itu. Lukiskan saiz penuh dalam unjuran sudut ketiga pandangan berikut dari bongkah itu. Pandangan yang dihasilkan pada satah kjuruteraan hadapan dinamakan pandangan hadapan, seperti dalam rajah 4. Konsep Ortografik ternyatalah menggunakan satah unjuran dan pandangan objek yang diunjurkan pada satah tersebut.

  GIORGIO VASARI LAS VIDAS DE LOS MS EXCELENTES ARQUITECTOS PDF

Langkah 1 Arah pandangan hadapan, sisi dan pelan ditentukan terlebih dahulu.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4

Pandangan sisi pula diambil dari arah pandangan yang dapat menunjukkan bahagian — bahagian sisi dengan menggunakan garisan — garisan tersembunyi yang paling sedikit. Bentuk permukaan yang dilihat atau dibayangkan dalam tiga dimensi boleh dirakam secara lukisan teknik di atas sekeping kertas yang mempunyai dua dimensi sahaja iaitu ukuran panjang dan lebar kertas.

Satah — satah yang berada dalam sudut ini dibayangkan seolah — olah diperbuat daripada bahan lutcahaya untuk membolehkan objek itu dilihat menembusi satah — satah utamanya dari arah anak panah A, B dan C. Meng Menggu guna naka kan n kay kayu u uku ukurr, se sepert pertii raj rajah ah 4. Perlu kejurutersan tulisan — tulisan yang digunakan tidak sampai mengganggu garisan — garisan objek atau garisan — garisan yang berkaitan dengan objek itu. Jika terdapat bulatan — bulatan yang oejuruteraan garis pusatnya, bulatan tersebut dilukis terlebih dahulu supaya mengukur jejari setiap bulatan itu dapat dijimatkan, seperti rajah 4.

Setiap gambar rajah hendaklah diberi tajuk agar pembaca tidak keliru. Kejjruteraan 1 – Act.

LUKISAN KEJURUTERAAN Unit 4 – PDF Free Download

Kalau sudah mari kita ke unit 5. Jika tidak ada arahan yang diberi, arah pandangan hadapan perlulah diambil dari arah yang mempunyai ukuran yang paling panjang, berada dalam kedudukan mendatar dan dapat menunjukkan bahagian — bahagian hadapan objek dengan garisan nyata yang banyak.

Memang tidak ada satu ketetapan peraturan yang khusus bagaimana memulakan sesuatu lukisan. Menggunakan garisan bersudut 45 0, seperti rajah 4.

Seberapa yang boleh dimensi jangan ditukar dengan ukuran — ukuran yang diberi tadi, seperti rajah 4. Biasanya pandangan ini dilukis paling akhir kerana ukurannya boleh diperolehi daripada unjuran pandangan hadapan dan pandangan pelan.

Maka lukisan ini dinamakan lukisan ortografik sudut pertama. Kaedah — kaedah lain memerlukan kemahiran menggunakan alat lukisan sebelum hasil yang baik diperolehi.

  AMPEG SVX MANUAL PDF

Dalam lukisan unjuran sudut ketiga, objek tks hendak dilukis berada dalam satah sudut ketiga. Surprise 4 – Unit 2 Surprise 4 – Unit 2.

Gari Garisa san n ters tersem embu buny nyii yan yang g memo memoto tong ng seb sebah ahag agia ian n obje objek k hendaklah dimulakan bersentuh dengan garisan nyata dan berakhir dengan membuat ruang tidak bersentuh dengan garisan nyata, seperti rajah 4.

Ketiga —tiga arah pandangan bagi objek objek ini akan diunjurkan ke hadapan objek sehingga mengenai dinding satahnya seperti yang ditunjukkan oleh anak panah kecil, seperti dalam rajah 4.

Persilangan antara satah unjuran ini menghasilkan empat sukuan, seperti dalam rajah 4. Your kejuruterraan to our cookies if you continue to use this website.

Unjuran sudut pertama Unjuran sudut ketiga 4. Garisan tengan premier menjadi penentu utama untuk memulakan lukisan sesuatu pandangan itu. Kemudian garisan — garisan tambahan yang perlu bagi rajah pandangan itu dilukis seperti garisan tersembunyi, garisan pemotongan, garisan keratan dan sebagainya, seperti rajah 4.

Ses esuat tingkatsn u arah arah pandangan objek yang dilihat akan diunjurkan ke suatu permukaan atau rataan yang yang bersudu bersudutt tepat tepat dengan dengan objek itu.

L C Rajah 4. Untuk kegunaan dalam pembacaan lukisan adalah perlu lukisaan ukuran — ukuran secara terperinci dan jelas bagi membolehkan kerja — kerja pembikinan merujuk kepada ukuran tingkatn diberi. Dari rataan rataan ini bentuk bentuk pandang pandangan an itu diperolehi. Berikut ini ditunjukkan secara bergambar setiap peraturan yang perlu dipatuhi semasa melukis garisan tersembunyi.

SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. Bahagian yang tersembunyi ini akan ditunjukkan juga dengan menggunakan garis putus — putus kecil. Ini disebabkan cara pemindahan ukuran ini dilakukan dilakukan dengan bantuan alat lukisan bukan cara pengukuran terus.