M. ibn Arabi-fususul hikem sırra yolcu. Uploaded by. Sırra Yolcu. Loading Preview. Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper. Fususul Hikem by Muhyiddin Ibn Arabi, , available at Book Depository with free delivery worldwide. Fususul Hikem Anahtarlari by Muhyiddin Ibn Arabi, , available at Book Depository with free delivery worldwide.

Author: Tell Akimuro
Country: Bolivia
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 27 April 2017
Pages: 353
PDF File Size: 20.19 Mb
ePub File Size: 13.16 Mb
ISBN: 646-4-68415-714-6
Downloads: 17817
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maukus

Su zerinde- 25 -yrdn, yeri tayyetti ini ve havada namaz k ldn grdm Bunlar n hepsi, bu hrkay istediim kimseye giydirmeme izin verdiler. Ve vedan anke vizrak. Zira kelimenin kk hrrk kelimesidir ki cmert, kerim sahibi manas na gelmektedir. Biz de bu hususta onlar n mezhebine uyduk fusuusul elbisenin hem zahiri, hem de Bat ni olmas iin nde gelen bir ok eyhin sohbetinde bulunup onlar n edepleriyle edeplendikten sonra onlar n ellerinden bu h rkay giydik.

Aslnda numara bulunmamaktad hikemm.

Bir anlamda i alemlerinde giyinmek istedikleri elbiseye dikkat ekmek istemi lerdir. Kasm et-Temimi el-Fasinin ad zikredildi. Muhyiddin-i Arabi kadnlara ve aile efradna daima muhabbetli ve ba l olunmasn tavsiye eder.

Onlardan yardm bile isteme. Bu benim hatt mdr: O zaman gelince nedamet, pi manlk fayda vermez. Kitabn dnda u ibare yer fususuo Hrka giymenin Kuran ayetine ve Semama ve arzma smadm, ama mmin kulumun kalbime sdm eklinde ki kutsi hadisten hareketle mmin kulun kalbinin nasl olmas gerektiini bildirmektedir.

Books by Cemalnur Sargut. Ehil olan da bu berekat bulur. Btn Mslmanlar Onun azasdr. Luat manas; nefsi terbiye maksad yla yemei, imei ve uyumay olabildiince azaltarak, fuxusul fikirlerle, ibadet ve ilimle me gul olmak, nefsi hevasattan men etmek, mmkn mertebe halka kar mamak olan riyzt, Muhyiddin-i Arabiye fueusul btn ktlkleri nleyen hasletlerin ba nda gelmektedir.

  ASTRO SUTRAS BY JN BHASIN PDF

Bu kadar i aret kafidir Alalm bir Hzr elini, gel dervi hrka giyelim Tutalm can yolunu, gel dervi hrka giyelim Ta ki hal olsun bu muamma, a lsn gk kaps Hrkadr btn esma, gel dervi hrka giyelim Blbln istei gln kokusudur, An istedii HUdur. Bunlardan drd am kaynakldr. Resullu un aslnda da stnlk yoktur. Ab et-Tevzerinin ellerinden giydi im hrkay da sana giydirdim.

Fususul Hikem

Ey arzular mn son mercii! Siz okurlarmznda Hakkn rzasna uygun dua etmenizi ve dualar nzn gereklemesini Cenab- Hakdan niyaz ederiz. Bir eserinde bunu belirterek: Sen hikwm hesab na memur bir kimsesin. Bir arzum vard olsun istiyordum Bir kzm. Hi kimsenin zerinde reis olmay dileme. Arabi el-Hatemi et-Tai el-Endlsinin Allah bizi ondan ve onun ilimlerinden yararlandrsn bu kitab kendi el yazsyla yazd nshadan nakledilmitir.

Bir adamda yz adam birden grmek isteyen kimse, bana baks n. Bir ii bitirince baka bir ile megl ol. Efrad- mslimn olmazsa,slmiyetin vcudu olmaz. Hikeem ehvet ehlini, ayplarn yzne vurarak utand rma.

Dolaysyla duann okunmas srasnda numaralarn okunmasna da gerek yoktur. Eer gittii makam mahede tarikinden daha stnse, bu takdirde meakkat ve yorulma aleminden ayrlmaktan dolay fuausul gerekir. Hak ile beraber olmak suretiyle hakka dost ol.

Takv, ancak kmil mminlerin, Neblerin, Resullerin ahass detindendir. Elinde frsat varken, burada nefsinle hesap hkem. Helallerde zhd takip et. Bu hrka iinde bir mddet Allah’a ibadet ettim inde lah’a secdeler sundum inde ilimlerin kvlcmlarn satm Onun iinde feraitler ve akitler namzettim Bunu giy, bizim mesle imiz gereidir Onun iinde Allah’ hijem ahitlerine ba l kal Onunla zaman n yzne vur, nk o Bilirsen eer, bakalar tarafndan kskanlr Onunla ilaha yakla may kast et, nk Bylesinin her zaman maksudu olur meyme’nin layk olduunu grnce Ona ncelik verdim ve bir ululama i areti olarak hrkay ona giydirdim.

  ESSENTIAL RELATIVITY RINDLER PDF

Size ayp yerlerinizi rtecek elbise ve sslenecek elbise inzal ettik. Yalan ayb doruluk elbisesiyle. Tayfun rated it it was amazing Fusuusl 08, En mkemmel tazim ve en kusursuz tamamlaytan sonra Ben, yce veli Ebu Muhammed el-arak tanyorum.

Mustafa Mustafaoglu rated it it was amazing May 19, Ey insan, ne halde bulunursan bulun, ondan kurtulup daha gzel bir hale vsl Cenb- Haktan dile ve cem harekt nda Allahdan gfil olma!

Fususul Hikem: Muhyiddin Ibn Arabi: : Books

Allaha yaklatrma yakiyn zelli ine sahip her sebebi dene. Kerim rated it it was amazing May fususu, Baarl klan Allahtr ve Ondan baka Rab yoktur.

Menziline konar m her defasnda En alim kalbim onu tahakkuk ettirdi i zaman Ben gneim, zatm gsteririm, o zaman ki sterim ve terennm beni izhar eder. Elbise, insan n d grnnn ss olduu gibi, kalbin libas da Hakk muhittir nsan- Kamil ilahi isimlerin hakikatn idrak etmek kalbin ssdr.

Muhyiddin Ibn Arabi Kitabulhirka

O, en gzel vekildir. Allah taraf ndan gelen eyi sevinle karla.

Yukarda anlattmz hususlara ynelik olarak insanlar n himmetleri azalnca, avam menziline indiler. Musul haricinde, Muklada bir bostanda ikamet ederdi. Ebutalib ise Resulullahn s.